Rendszerismertető

Mikrohullámú elosztó rendszer alkalmazása 3Play lakossági szolgáltatásban

 

 

A Kábel18 Intercom Kft. és magyar partnerei megbízható, a legújabb technológiát képviselő hardware elemekre és saját fejlesztésű software környezetre alapozva olyan rendszert dolgoztak ki, amely meglévő szolgáltatói környezethez csatlakozva, elsősorban mikrohullámú pont-multipont előfizetői elosztó hálózaton jó minőségű 3Play szolgáltatást (szélessávú internet, digitális televíziós műsorterjesztést és VoIP telefon szolgáltatást) képes nyújtani.

A rendszer kifejlesztését az új generációs AC szabványú mikrohullámú rendszerek piaci elterjedése tette lehetővé, melyek megnövelt csatorna sávszélesség mellett egyaránt támogatják az (internet és VoIP szolgáltatáshoz szükséges) TCP/IP, illetve a sokcsatornás digitális televízió szolgáltatáshoz szükséges UDP multicast protokollokat.

 

A rendszertechnikai működés, a protokollok és a jelformátumok hasonlatosak a telekom vállalatok által használt (internet+IpTV szolgáltatás nyújtását ellátó) rendszerek működéséhez,

azonban az előfizetői elosztó hálózat ez esetben nem réz/DSL, vagy optikai hálózat, hanem egy 5 GHz-es frekvenciasávban működő mikrohullámú pont-multipont hálózat. A helyi elosztó hálózat gerinc irányú kapcsolata optikai vagy pont-pont mikrohullámú összeköttetéssel egyaránt biztosítható.

 

 

A mikrohullámú pont-multipont előfizetői elosztó hálózat kapacitását, illetve szolgáltatási képességét a bázisállomáson elhelyezett szektorok kapacitása, illetve a bázisállomás és az előfizetői végpontok távolsága határozza meg. Az AC szabványú mikrohullámú rendszer bázisállomásának egy szektora 450Mb/s névleges, illetve 400 Mb/s hasznos kapacitású, mellyel 5-7 km távolságot lehet áthidalni. A rendszer kapacitását egyrészt a bázisállomás szektor-számának emelésével, másrészt a felhasznált frekvenciák számának növelésével lehet bővíteni.

 

A szektor 400 Mb/s-os kapacitása TDMA időosztásos üzemmódú működéssel 80-100 internet végpont kiszolgálására (30 Mb/s névleges és 7-10 Mb/s garantált sávszélesség) alkalmas.

A szektor kapacitását digitális TV szolgáltatás esetén a TV stream kódolása határozza meg. Mpeg4 kódolás esetén a szektor 400 Mb/s kapacitása 125 TV végpont egyidejű kiszolgálására, mpeg2 kódolás esetén 65 TV végpont egyidejű kiszolgálására alkalmas.

A VoIP telefon szolgáltatás 128 kb/s sávszélességű csatornáját az internet szolgáltatás hordozza, a mikrohullámú rendszer protokollja a telefon szolgáltatás szükséges sávszélességét prioritással biztosítja.

Kombinált (TV+internet+telefon) szolgáltatás nyújtása esetén a mikrohullámú előfizetői elosztó hálózat kapacitását a fenti határszámok keretein belül, az előfizetők használati jellemzői alapján lehet behatárolni. Az eddig megszerzett tapasztalatok az mutatják, hogy egy szektor kapacitása 5 km-es maximális távolságon belül 40-45 előfizető kiszolgálását teszi lehetővé (30/10 Mb/s-os internet és átlagban 1,4 TV készülék előfizetőnként).

 

A bázisállomáson elhelyezhető szektorok számát a bázisállomás településen belüli elhelyezkedése és a helyi terepviszonyok határolják be. Amennyiben az elhelyezkedés és a terepviszonyok nem jelentenek korlátozást, a bázisállomáson 16-20 szektor is elhelyezhető.

Mindez azt jelenti, hogy a kistelepüléseken tapasztalható 30% körüli szolgáltatói behatolást figyelembe véve egy ilyen nagy szektorszámú bázisállomással 2500 háztartásos település is ellátható korszerű 3Play szolgáltatással. A rendszer alkalmazásának legvalószínűbb helyét az 500 háztartás alatti, jelenleg ellátatlan, vagy rossz minőségű szolgáltatással ellátott települések fogják jelenteni, melyek egy 3-4 szektoros bázisállomással gazdaságosan kiszolgálhatók.

Falusi, kistelepülési környezetben (a kisebb szolgáltatói behatolás okán) mikrohullámú előfizetői elosztó hálózat kiépítése jelentősen olcsóbb, mint a település vezetékes hálózattal történő lefedése. A vezetékes hálózathoz képest a mikrohullámú elosztó hálózat üzemeltetési költsége is jelentősen kisebb, mivel közműoszlop bérleti díjak, illetve vezetékadó a mikrohullámú rendszer üzemeltetését nem terheli.

 

További részletekért keresd kollégánkat!